Zamów artykuł sponsorowany: 

Czym jest numer EORI?

Międzynarodowe transakcje związane z importem i eksportem towarów oznaczają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Po powstaniu wspólnotowego rynku na terenie Unii Europejskiej, procedury i zobowiązania wyglądają inaczej dla towarów sprzedawanych na terenie UE, a inaczej – dla krajów spoza tego obszaru. Dziś kilka słów o tym, czym jest numer EORI i kto ma obowiązek jego pozyskania.

Numer EORI – czym jest?

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany pozyskać NIP, czyli indywidualny numer identyfikacji podatkowej. W przypadku zagranicznego obrotu towarami, pojawia się także kwestia pozyskania numeru EORI (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Jest to numer nadawany przedsiębiorcom w celu umożliwienia ich identyfikacji przez organy celne z różnych krajów Unii i jest on zapisany w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Wykorzystuje się go m.in. podczas uzyskiwania pozwolenia celnego, a także w trakcie procedury TIR czy procedury uproszczonej.

Standardowy numer EORI pozwala na identyfikację podmiotu, bowiem dwa pierwsze znaki to kod kraju (np. dla Polski – PL), dalsze – to NIP, a na końcu pojawiają się zera. Numer EORI zawsze składa się z 15 cyfr i literowego oznaczenia kraju.

Obowiązek uzyskania EORI

Obowiązek posiadania numeru EORI spoczywa na firmach, które mają swoją siedzibę na terenie krajów członkowskich Unii i dokonują wymiany handlowej z krajami trzecimi. Ponadto, o uzyskanie takiego numeru muszą starać się również przedsiębiorstwa działające na terenie krajów niezrzeszonych w UE, jednak chcące dokonywać obrotu towarami na terenie Unii.

Jak uzyskać numer EORI?

Wniosek o nadanie numeru EORI składa się elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W pierwszej kolejności należy założyć na niej konto. Aby potwierdzić dane zawarte w formularzu, można skorzystać z opcji elektronicznego zatwierdzania danych poprzez podpis kwalifikowany bądź za pośrednictwem profilu zaufanego.

640 418 Wiadomość