Zamów artykuł sponsorowany: 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do odprawy celnej?

Import towaru może stać się bardzo dochodowym biznesem, ale trzeba też mieć na uwadze liczne formalności do załatwienia i rozmaite opłaty. Niezbędna staje się oczywiście odprawa celna towarów. Urząd celny musi sprawdzić importowane produkty spoza Unii Europejskiej. Bez doświadczenia i wiedzy sprawne przejście przez całą procedurę celną stanowi spore wyzwanie. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować, między innymi od strony prawnej. Kluczowe będzie to, aby już z wyprzedzeniem skompletować całą dokumentację, dzięki czemu uniknie się wielu problemów, uciążliwych przestojów i nadprogramowych kosztów. Zacząć należy wobec tego od zastanowienia się nad tym, czego może wymagać od importera agencja celna.

O czym powinien pamiętać każdy importer?

Niemożliwe jest sprowadzenie towaru spoza Unii Europejskiej bez jego dokładnego sprawdzenia przez służby celne. Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety nie brakuje osób nieuczciwych, które działają wręcz na niekorzyść kraju, chcą mu zaszkodzić. W ładunkach może znajdować się cokolwiek, dlatego trzeba dokładnie wszystko udokumentować, aby urząd celny nie miał podstaw do zatrzymania towarów, niedopuszczenia ich do obrotu na terenie kraju. Niestety każdy importer musi liczyć się z koniecznością spełniania rygorystycznych wymogów celnych. Jeśli uzupełni rzetelnie całą dokumentację, to odprawa celna przebiegnie szybko i bezproblemowo. Jest to skuteczny sposób na uniknięcie logistycznych utrudnień. Istotne będzie stworzenie faktury handlowej, przygotowanie dokładnych opisów importowanych towarów. Bardzo ważne jest sprawdzenie klasyfikacji towarów według taryfy celnej, obowiązujących ceł, podatków i zezwoleń. Wpisać należy kraj produkcji towarów, niezbędne staje się również zdefiniowanie warunków Incoterms. Każdy importer musi przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów, dlatego koniecznie staje się dokładne zapoznanie z nimi.

Jakie dokumenty będą potrzebne importerowi do odprawy celnej?

Przy odprawie celnej będzie wymagana dokumentacja w języku polskim. Oznacza to, że trzeba przetłumaczyć fakturę handlową, list przewozowy i listę pakową. Są to trzy najważniejsze dokumenty niezbędne podczas odprawy towarów spoza Unii Europejskiej. Wszystko to jest niezbędne do tego, aby urzędnik mógł szybko i bezproblemowo rozpoznać pozycje towarowe i prawidłowo sklasyfikować taryfę celną. Faktura handlowa stanowi formalny dokument potwierdzający dokonanie płatności. Wystawia ją sprzedawca, który otrzymał zapłatę. Z kolei listę pakową musi sporządzić nadawca. Powinny znajdować się na niej szczegółowe informacje dotyczące ładunków, czyli wszystkich towarów przewożonych w kontenerze. Jeśli dobra są transportowane frachtem morskim, to trzeba również okazać list przewozowy. Za wystawienie konosamentu odpowiada spedytor lub przewoźnik w kraju nadania.

Urząd celny wymaga od importera tego, aby przedstawił wszystkie przeprowadzone płatności. Zadaniem urzędników jest sprawdzenie tego, czy kwota widniejąca na fakturze zgadza się z poniesionymi kosztami. Jeśli pojawią się jakieś nieścisłości, to niestety wpłynie to niekorzystnie na wydłużenie całej procedury. Wymaga się także świadectw potwierdzenia pochodzenia towarów. Niezbędny staje się certyfikat CE, czyli oznaczenie na produktach będące potwierdzeniem tego, że spełniają one wymagania narzucone przez Unię Europejską. Jeśli nie będzie zgodności towaru z normami europejskimi, to niestety pojawią się problemy. Jest to równoznaczne z zatrzymaniem towarów przez celników. W zależności od rodzaju importowanych dóbr, agencja celna może wymagać też innych certyfikatów, dokumentów i licencji.

640 426 Wiadomość