Zamów artykuł sponsorowany: 

Skład celny – wszystko co warto wiedzieć

Wiele osób słyszało o składach celnych, ale nie każdy do końca wie, czym tak naprawdę są, jaką pełnią funkcję. Z usług składu celnego korzystają importerzy, których celem jest przede wszystkim odroczenie odprawy celnej i związanych z nią opłat. Niektóre dobra sprowadzone z zagranicy nie mogą zostać dopuszczone do obrotu na terenie Polski w swojej pierwotnej postaci. Konieczne staje się wykonanie pewnych działań naprawczych, których można dokonać właśnie w składzie celnym. Oczywiście zakres modyfikacji jest ściśle określony i konieczne jest trzymanie się odgórnie narzuconych zasad.

Czym jest skład celny, w czym pomoże i kiedy warto skorzystać z jego usług?

Skład celny jest wielkopowierzchniowym magazynem przeznaczonym do przechowywania towarów spoza Unii Europejskiej. Mogę być one magazynowanie bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z cłem i szeregiem innych podatków. Towary zaliczane do nieunijnych są zwolnione od należności celnych, nie podlegają również polityce handlowej. Jest to sposób na odroczenie płatności, które spoczywają na importerach towarów spoza UE. W przypadku składu celnego można liczyć na rozdzielenie należnych płatności, wystarczy zabierać z niego towar partami. Możliwe staje się zaoszczędzenie pieniędzy na różnych należnościach portowych, jeśli ładunki w składzie celnym są przeznaczone do reeksportu. Skład celny służy również jako miejsce, w którym wykonywane są procedury naprawcze wynikające z różnych braków (np. dokumentacji, certyfikacji, instalacji itd.). Trzeba pamiętać o tym, że składy celne kontrolują organy celno-skarbowe. Warto skorzystać z ich usług w przypadku importowania produktów z państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Składy celne mogą być publiczne, są one przeznaczone dla wszystkich osób, które mają stosowne uprawnienia do korzystania z funkcji zawieszenia płatności. Istnieją także prywatne składy celne, ale można przechowywać w nich wyłącznie towary, które są przez nie prowadzone. Na towarach mogą być przeprowadzane różne czynności. Najczęściej dotyczą one rozdzielenia dobór na mniejsze partie, etykietowania towarów i ich przepakowywania. Czynności dokonywane w składzie celnym obejmują również konserwację, mieszanie, przycinanie, pobieranie próbek, prowadzenie badań. Możliwe jest przetwarzanie niektórych towarów oraz wykonywanie wielu innych działań, które mają na celu zwiększenie jakości towarów lub poprawienie ich wyglądu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na skutek prowadzonych działań nie może dojść do zmienienia rodzaju towaru.

Skład celny a magazyn czasowego składowania – jakie są różnice?

Mogłoby się wydawać, że skład celny i magazyn czasowego składowania są niemalże tym samym, ale trzeba mieć na uwadze kilka istotnych różnic. W obu przypadkach możliwe jest przechowywanie rozmaitych towarów. Różnice dotyczą sposobu magazynowania dóbr i zakresu czynności, które można wykonywać w magazynie i składzie. W magazynie czasowego składowania obowiązuje ograniczony czas przechowywania poszczególnych towarów. Nie mogą one znajdować się w nim dłużej niż 90 dni. Warto też od razu zaznaczyć, że w magazynie niemożliwe staje się wykonywanie operacji naprawczych. Zakazane jest zmienianie wyglądu i właściwości technicznych przechowywanych produktów. Z kolei skład celny pełni rolę magazynu dla towarów spoza Unii Europejskiej. Jeśli produkt nie spełni wymagań bezpieczeństwa, będzie trzeba dokonać zmian mających na celu uzyskanie certyfikatu CE. Czynności naprawcze są niezbędne do tego, aby towar mógł zostać dopuszczony do obrotu.

1280 853 Wiadomość