Zamów artykuł sponsorowany: 

Skład celny a magazyn czasowego składowania 

Każdy, kto zajmuje się importem, musi wiedzieć o funkcjonowaniu składów celnych oraz magazynów czasowego składowania. Bez wątpienia mogą one usprawnić obrót towarami przywożonymi zza granicy. Między nimi występują jednak duże różnice, które koniecznie należy znać, by móc skorzystać z możliwości jakie dają.

1) Czym jest skład celny?

Skład celny służy do magazynowania towarów, które pochodzą spoza krajów Unii Europejskiej. Jest to specjalny rodzaj wydzielonego magazynu, w którym zabezpiecza się towar, zanim będzie gotowy do pojawienia się na polskim rynku. Ładunki, które znajdują się w składzie, powinny być przechowywane w taki sposób, by były chronione przed jakimkolwiek oddziaływaniem z zewnątrz oraz równocześnie tak, aby Urząd Celno-Skarbowy mógł sprawować nad nim dozór. Tak długo jak towar znajduje się w składzie celnym, nie ma konieczności wnoszenia za niego opłat celnych. Oznacza to, że łatwiej jest importerowi utrzymać płynność finansową. Towary, które znajdują się w składzie można: przepakowywać, konfekcjonować i etykietować, by przygotować je do wprowadzenia na rynek. Składy celne można podzielić na prywatne, czyli obsługujące ładunki jednej firmy oraz publiczne, czyli takie, które komercyjnie zajmują się obsługą wielu importerów.

2) Czym jest magazyn czasowego składowania?

W magazynach czasowego składowania przechowuje się ładunki w stanie niezmienionym. Umieszczane są one w magazynach podczas oczekiwania na ostateczną odprawę celną lub też inne czynności np. powrotny wywóz lub tranzyt. Magazyny te są najczęściej wykorzystywane, gdy importer musi uporać się z nieprawidłowościami w dokumentacji np. brakiem badań Sanepidu lub Inspekcji Handlowej. W magazynie ładunek może znajdować się maksymalnie do 90 dni. Skorzystanie z magazynu musi być poprzedzone złożeniem w urzędzie deklaracji czasowego składowania, czyli DSK. Tylko na jej podstawie towar może być przechowywany w magazynie.

3) Czym różnią się od siebie skład celny i magazyn czasowego składowania?

Różnice pomiędzy składem celnym a magazynem składowania czasowego są ogromne. Zdarza się, że są one ze sobą utożsamiane, ale jest to spory błąd. Po pierwsze w składzie celnym można ingerować w ładunek. Można go przepakowywać, konfekcjonować, naklejać na niego nowe etykiety. Można przygotowywać go do dalszej odsprzedaży, co pozwala na wydajne wykorzystanie spędzonego w nim czasu. W magazynie czasowego składowania towar musi pozostawać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że jest on po prostu przechowywany tak, by jego jakość nie uległa pogorszeniu. Po drugie – w składzie celnym mogą być przechowywane jedynie towary, które zostały przywiezione spoza Unii Europejskiej.

Kolejną kwestią jest maksymalny czas magazynowania – w składzie celnym jest on nieograniczony, natomiast w magazynie czasowego składowania ładunek może znajdować się maksymalnie 90 dni.

4) Dla kogo przeznaczone i kiedy warto skorzystać z oferty?

Magazyny czasowego składowania oraz składy celne zostały stworzone z myślą o ułatwieniu procedur związanych z importem. W przypadku składów celnych warto z nich korzystać po to, by rozłożyć w czasie płatności związane z opłaceniem cła. Można składać opłaty za poszczególne części ładunku i kolejno wprowadzać je na rynek. Dzięki temu importerowi łatwiej jest utrzymać płynność finansową. Z magazynów czasowego składowania należy z kolei korzystać wtedy, gdy ładunek nie ma pełnej wymaganej dokumentacji i nie może przejść odprawy celnej ostatecznej.

640 427 Wiadomość