Zamów artykuł sponsorowany: 

Czym są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne?

Spedycja jak powszechnie wiadomo jest tą częścią zarządzania łańcuchem dostaw, która skupia się na organizowaniu przewozu wybranych ładunków na podstawie specjalnego zlecenia spedycyjnego. Do podstawowych obowiązków każdego spedytora należy wymienić te czynności, które skupiają się na przygotowaniu dokumentacji i zawieraniu umów na transport, przeładunki i odprawy towarów. Przy zawieraniu umów ze spedytorem obowiązują stosowne przepisy kodeksu cywilnego. W Polsce dopuszczalny jest także OPWS, czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.

Czym tak naprawdę jest OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne najprościej rzecz mówiąc to specjalny dokument, który dołączany jest do umowy w przypadku porozumienia obu stron. OPWS ustalone zostały przez PISiL (Polską Izbę Spedycji i Logistyki). Jednym z podstawowych zadań opisywanego dokumentu jest przede wszystkim zabezpieczenie praw firm spedycyjnych. Firma spedycyjna może liczyć także na dostęp do aktualnych informacji krajowych i międzynarodowych. PISiL bardzo często organizuje również szkolenia, sympozja i konferencje dla firm spedycyjnych.

O czym należy pamiętać?

OWPS bardzo dokładnie określa wszystkie prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy spedycji. Pamiętać należy także o tym, że wszelkie zapisy w OPWS nie mają mocy prawnej, a co najważniejsze nie stanowią także źródła prawa.

Kiedy stosuje się OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne wykorzystywane są w stosunkach pomiędzy firmą spedycyjną, a ich zleceniodawcami. Warto wspomnieć również o tym, że w umowie spedycji może pojawić się również spedytor zastępczy, który odpowiada za wykonanie określonych zleceń. W dokumencie OPWS znaleźć można wszystkie kluczowe definicje i przepisy ogólne, które jednoznacznie wskazują na obowiązki firmy spedycyjnej. Dokument szczegółowo reguluje zakres pełnej odpowiedzialności spedytora za ewentualne szkody, które powstały przy realizowaniu usługi.

Co w rzeczywistości określa OPWS?

Jak wspomniano powyżej OPWS w dużym stopniu ogranicza odpowiedzialność spedytora. Na podstawie dokumentu firma spedycyjna nie odpowiada między innymi za przesyłki wartościowe, czy też za towary niebezpieczne. Mowa tutaj oczywiście o tych ładunkach, które nie zostały odpowiednio zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w stosownej umowie. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne bardzo często wykluczają również odpowiedzialność spedytora za szkody inne niż rzeczywista strata. Zgodnie z zapiskami w OPWS firmy spedycyjne wyłączone są z odpowiedzialności za szkody wynikające z udziału osób trzecich, z którymi dany spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych. OPWS zapewnia firmom spedytorskim dość wysoki poziom zabezpieczenia. Warto wspomnieć między innymi o prawie do zatrzymania przesyłki i wszelkich dokumentów do momentu uregulowania należności. W OPWS bardzo dokładnie opisano również jak wygląda rozstrzyganie wszelkich sporów i jakie jest prawo właściwe. To właśnie tutaj można znaleźć informacje o możliwości złożenia reklamacji. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne bardzo często opisują również wynagrodzenie firmy spedytorskiej z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów za poniesione koszty.

640 427 Wiadomość