Zamów artykuł sponsorowany: 

Marketing polityczny – jakie są jego elementy? Na czym polega PR w polityce?

Marketing polityczny to zbiór działań, których celem jest wykreowanie wizerunku danej osoby lub partii wśród wyborców oraz wpływ na ich postawy i wybory. W tym celu zastosowanie mają techniki polegające na pozyskiwaniu poparcia i akceptacji odbiorców, a wiele metod zaczerpniętych jest z marketingu handlowego. Odróżnia je jednak sposób wywierania wpływu na odbiorców.

Czym jest marketing polityczny?

Marketing polityczny to szereg działań, które mają na celu tworzenie pozytywnego wizerunku polityka lub partii. Marketing zawiera też elementy PR, jednak w praktyce polityczne public relations wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia aby mogło być wykorzystane pozytywnie w trakcie tworzenia wizerunku polityka lub podczas przebiegu kampanii wyborczej. Sam marketing polityczny można w uproszczony sposób nazwać sposobem komunikowania się ze społeczeństwem, czyli grupą wyborców. Treści, które są w ten sposób przekazywane mają często charakter manipulacyjny, choć ostatecznie zawsze zależy to od obranej strategii. Szczególna promocja odbywa się przed wyborami, co wiąże się z tzw. efektem świeżości w świadomości odbiorców i koniecznością tworzenia dobrego wizerunku.

W marketingu politycznym istotne znaczenie ma wizerunek polityka, co może nawet decydować o sukcesie lub porażce w kampanii wyborczej. W Polsce negatywnie oceniane są np. wszelkie odstępstwa od przyjętych norm jeśli chodzi o wygląd czy ubiór, a także tak charakterystyczne elementy garderoby polityków jak np. krawat lub garnitur.

W skład marketingu politycznego wchodzi też szereg narzędzi, które umożliwiają wypracowanie pożądanych efektów i uzyskanie zakładanych celów. Te zaś wiążą się z koniecznością dotarcia do grupy docelowej odbiorców i polegają na zastosowaniu takich narzędzi jak:

  • Strategie wyborcze;
  • Działania promocyjne i wizerunkowe w Internecie i w telewizji;
  • Działania marketingowe w prasie i inne elementy wizualne;
  • Debaty i inne formy kontaktu bezpośredniego z odbiorcami;
  • Sondaże wyborcze itp.

Na czym polega PR w polityce?

PR w polityce to odrębne narzędzie, mające zastosowanie w polityce.
Jest to powszechnie praktykowane w demokratycznych krajach wysoko rozwiniętych w trakcie kampanii politycznych oraz w działaniach marketingowych. PR posiada tę zaletę, że daje możliwość zastosowania różnych form komunikacji i służy ugruntowaniu politycznej świadomości w zakresie danej partii. Oprócz samego przekazywania informacji co do idei danej partii, tworzy też specyficzną więź między wyborcami a partią. Ma również zastosowanie w odniesieniu do środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego partii.

W przypadku działań, które skierowane są na środowisko wewnętrzne, w tym pracowników, członków i aktywistów partii, cele PR skupiają się przede wszystkim na budowaniu identyfikacji oraz kultury organizacji. Z kolei w przypadku działań skierowanych na środowisko zewnętrzne, czyli elektorat, public relations prowadzi do tworzenia pozytywnego wizerunku i nastawienia wyborców do działań partii oraz jej idei przewodniej. Ponadto zapobiega sytuacjom kryzysowym i pozwala systematycznie kształtować wizerunek partii i polityków.

Techniki marketingowe oraz działania PR-owe wykorzystywane przez polityków cieszą się dużym zainteresowaniem. Mają zastosowanie w wielu branżach, takich jak: aktywność w social mediach, reklama w TV czy komunikacja bezpośrednia, taka jak np. listy wysyłane w czasie kampanii politycznej. Częstą praktyką w Polsce są też działania typu „door-to-door”, czyli osobiste spotkania polityków z wyborcami oraz zwolennikami partii na wiecach wyborczych i kongresach. Jest to okazja do promowania idei partii, a także rozmów i wręczenia ulotek wyborcom.

640 357 Wiadomość