Zamów artykuł sponsorowany: 

Deklaracja Intrastat – kiedy i jak ją złożyć?

Czym jest system Intrastat? Kto musi wypełniać deklarację Intrastat? Jak to zrobić? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące systemu Intrastat i zobacz, czy obowiązek sporządzania deklaracji dotyczy Twojej firmy!

Co to jest Intrastat?

Intrastat to system statystyczny, który służy do gromadzenia informacji o wymianie towarowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Obecnie, gdy transport międzynarodowy towarów na terenie Unii odbywa się bez naliczania ceł, Intrastat używany jest do zbierania danych statystycznych na temat ich przewozu i wywozu we wspólnocie.

Dokumentem, który służy do przekazywania danych do systemu Intrastat, jest deklaracja Intrastat. Jest ona dostępna w dwóch wariantach:

  • Deklaracja Intrastat-Wywóz – dla towarów eksportowanych,
  • Deklaracja Intrastat-Przywóz – dla towarów importowanych.

Deklaracja Intrastat – kto musi ją przygotować?

Składanie deklaracji Intrastat dotyczy przedsiębiorców, którzy spełnią wymagania określone w przepisach.

Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które:

  • Są podatnikami VAT,
  • Prowadzą wywóz lub przywóz towarów na terenie Wspólnoty Europejskiej,
  • Przekroczą w danym roku podatkowym progi statystyczne określone przez Główny Urząd Statystyczny.

GUS ustala progi statystyczne na dwóch poziomach – podstawowym oraz szczegółowym. Przedsiębiorcy przekraczający próg szczegółowy są zobowiązani do przekazania dodatkowych informacji w deklaracji.

W 2021 roku obowiązują poniższe progi:

  • Próg podstawowy – 4 mln zł dla przywozu, 2 mln zł dla wywozu,
  • Próg szczegółowy – 65 mln zł dla przywozu, 108 mln zł dla wywozu.

Jak wypełnić deklarację Intrastat?

Złożenie deklaracji Intrastat polega na wprowadzeniu do niej wymaganych danych i dostarczeniu jej do Izby Celnej. Obecnie deklaracja przekazywana jest w formie elektronicznej za pomocą PUESC, czyli Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

W przypadku podmiotów, które przekroczyły progi podstawowe, należy podać dane jak:
1 – Okres sprawozdawczy dla przekazywanych danych,
2 – Typ deklaracji – zgłoszenie albo korekta dokumentu, danych,
3 – Kod Izby Celnej,
4 – Odbiorca/nadawca – pełne dane osoby składającej zgłoszenie,
5 – Przedstawiciel – na przykład agencja celna, gdy wypisuje ona deklarację w imieniu klienta,
6 – Łączna wartość fakturowa – dane podawane w PLN,
8 – Łączna liczba pozycji – dotyczy towaru,
9 – Numer pozycji towarowej,
10 – Opis towaru – jego nazwa według kodu w Nomenklaturze Scalonej (CN),
11 – Kod kraju przeznaczenia lub kraju wysyłki – w przypadku wywozu towarów,
13 – Kod rodzaju transakcji,
14 – Kod towaru – według CN,
16 – Kod kraju pochodzenia – w przypadku przywozu towarów,
17 – Masa netto – dotyczy przewożonego towaru,
18 – Ilość towaru podawana w jednostce miary,
19 – Wartość fakturowa – dane podawane w PLN.

Podmioty przekraczające próg szczegółowy muszą podawać dodatkowe dane jak:
7 – Łączna wartość statystyczna – dane podawane w PLN,
12 – Kod warunków dostawy – według kodów Incoterms 2020,
15 – Kod rodzaju transportu – zależnie od metody, jaką prowadzony był transport międzynarodowy,
20 – Wartość statystyczna – dane podawane w PLN.

Jak złożyć deklarację Intrastat?

Deklaracja Intrastat składana jest dla okresu sprawozdawczego, którego dotyczy handel i transport międzynarodowy towarów, a także musi być przekazana do 10. dnia miesiąca po okresie, którego dotyczą dane.

Brak zgłoszenia Intrastat w terminie skutkuje trzykrotnym upomnieniem, a następnie nałożeniem kary w wysokości 3 tys. zł za każdy okres sprawozdawczy.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?
Deklarację może złożyć zobowiązana do tego firma lub w jej imieniu może zrobić to agencja celna.

Pomoc agencji celnej obejmuje wykonanie obliczeń w celu określenia, czy zostały przekroczone progi statystyczne GUS, a także sporządzenie dokumentu i przekazanie go do Izby Celnej.

Skorzystanie z usług agencji celnej to gwarancja, że obowiązek Intrastat zostanie wypełniony terminowo i prawidłowo.

640 427 Wiadomość