Zamów artykuł sponsorowany: 

Odprawa celna – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Towar docierający do Polski spoza granic Unii Europejskiej musi przejść przez procedurę celną. Tylko i wyłącznie zaprezentowanie kompletu prawidłowych dokumentów pozwoli na szybkie wprowadzenie towaru do obrotu. Jakie dokumenty trzeba przedstawić urzędnikowi w trakcie odprawy celnej?

Potwierdzenie płatności

Jednym z najistotniejszych dokumentów, jakie trzeba przedstawić podczas odprawy celnej, jest potwierdzenie płatności. Co ważne, nie jest to dokument obligatoryjny, jednak możemy zostać o niego poproszeni, jeśli zachodzą pewne wątpliwości co do wartości towaru i kwoty przedstawionej a fakturze. W takiej sytuacji urzędnik może poprosić np. o potwierdzenie przelewu, aby porównać obie kwoty. Jakakolwiek różnica w wysokości sumy zapłaconej za towar i kwoty podanej na fakturze może być oznaką, że przedsiębiorca usiłuje obniżyć należny podatek VAT.

Faktura handlowa oraz dokumenty przewozowe

Aby firma spedycyjna mogła bezpiecznie przewieźć towar do magazynu na terenie Polski, należy przedstawić fakturę handlową przetłumaczoną na język polski (w części dotyczącej rodzaju towaru). To pozwoli na obliczenie należnego cła oraz VAT.

Oprócz tego, należy przedstawić dokumenty przewozowe: list przewozowy oraz listę załadowczą. W razie braku konosamentu, można go zastąpić takimi dokumentami jak CIM/SMGS, Telex Release, Switch B/L, Sea Waybill lub Air Waybill.

Świadectwo pochodzenia

Pochodzenie towaru może być wskazane na fakturze, jednak jeśli tak nie jest – trzeba przedstawić tzw. świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin). Jest to dokument, który wskazuje, że towar faktycznie pochodzi z kraju, z którego przewieziono go na polską granicę.

Dokumenty dotyczące poszczególnych rodzajów towarów

Niektóre towary wymagają dostarczenia specyficznych rodzajów dokumentów, które są potrzebne w obrocie na terenie Unii Europejskiej. Dotyczą one określonych kategorii towarów. Zaliczamy do nich:

1. Certyfikat CE – jest to dokument, który poświadcza zgodność określonych towarów z normami Dyrektywy Nowego Podejścia. Wśród tego rodzaju wyrobów wskazać można m.in.:

– kotły wodne,

– wyroby medyczne,

– maszyny,

– windy oraz dźwigi,

– zabawki dziecięce przeznaczone dla osób poniżej 14 roku życia,

– urządzenia ciśnieniowe i gazowe,

– sprzęt elektryczny i inne.

Co ważne, certyfikat ten powinien zawierać określone, szczegółowe informacje dotyczące zarówno samego produktu, jak i jego producenta oraz wnioskodawcy. Dodatkowo, w certyfikacie musi znaleźć się dokumentacja badania, które potwierdza jego zgodność z normami i tym samym bezpieczeństwo.

2. Świadectwo CITES – dokument ten dotyczy przewozu zwierząt (zarówno żywych, jak i martwych), a także roślin lub ich fragmentów, bądź towarów zawierających pochodne powyższych. Co ważne, w przypadku przywozu towaru, obowiązek pozyskania świadectwa spoczywa na importerze.

Inne dokumenty

Odprawy celne przebiegają w różny sposób, w zależności od tego, jakie towary są przywożone do kraju, a także w związku z wieloma innymi czynnikami. Co za tym idzie, warto być przygotowanym na różne zdarzenia i na wszelki wypadek mieć w zanadrzu również deklarację wartości celnej i inne wymagane certyfikaty, a w przypadku towarów drewnianych – dodatkowo certyfikat fumigacji.

Co po zakończeniu procedury celnej?

Po zakończeniu odprawy, powinniśmy otrzymać komplet trzech dokumentów: Jednolity Dokument Administracyjny, Poświadczone Zgłoszenie Celne i Powiadomienie o Długu Celnym. Z tym kompletem dokumentów można wprowadzić towar do obrotu.

Jak widać, procedura celna jest dość skomplikowana i wymaga przygotowania wielu dokumentów, nierzadko różnych w zależności od rodzaju towaru. Jeśli nie mamy pewności, jakie certyfikaty i dokumenty musimy przygotować, pomocna może okazać się agencja celna.

640 360 Wiadomość