Zamów artykuł sponsorowany: 

Reklama w telewizji – ile kosztuje i jak wygląda jej produkcja?

Reklama w TV uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod marketingu, dlatego sięga po nią wiele firm, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Z jakimi kosztami związana jest produkcja i emisja spotu reklamowego na potrzeby telewizji?

1) Ile kosztuje reklama w telewizji?

Koszty związane z wyemitowaniem spotu reklamowego w telewizji są zależne od wielu czynników, co powoduje, że trudno jednoznacznie wskazać, ile kosztuje reklama w TV ogólnopolskiej, regionalnej czy też tematycznej.

Najmniej za emisję 30-sekundowego spotu reklamowego trzeba będzie zapłacić około 100 złotych, natomiast ceny za taki sam czas trwania reklamy w znanych kanałach jak TVP, Polsat czy TVN mogą nawet wynosić kilkaset tysięcy złotych.

Tak duże różnice w kosztach powiązane są z faktem, że reklama w telewizji może być emitowana w różnych pasmach oraz w różnych porach. Najwięcej trzeba będzie zapłacić za emisję spotu reklamowego wtedy, gdy przy telewizorach zasiada najwięcej osób, na przykład przy ważnych meczach, programach informacyjnych i innych często oglądanych programach.

Cenniki reklam w telewizjach są publikowane online – można zapoznać się z nimi bezpośrednio na stronach internetowych kanałów telewizyjnych.

2) Koszt reklamy w telewizjach regionalnych

Cennik reklamy w regionalnych stacjach telewizyjnych jest najbardziej atrakcyjny dla reklamodawców. Wynika to z faktu, że mają one mniejszy zasięg w porównaniu do stacji ogólnopolskich.

Ceny spotów w telewizjach regionalnych rozpoczynają się najczęściej od około 100 złotych za 30 sekund, natomiast najwięcej trzeba będzie zapłacić około 1000 złotych za ten sam czas emisji. Wyższe ceny dotyczą spotów emitowanych w okolicy programów informacyjnych, pogody.

3) Koszt reklamy w telewizjach tematycznych

Telewizją tematyczną nazywa się te kanały, które skoncentrowane są na określonych tematach, na przykład są to kanały muzyczne, dla dzieci, kanały przyrodnicze, historyczne, filmowe.

W przypadku kanałów tematycznych reklama w telewizji jest droższa niż w przypadku kanałów regionalnych, lecz tańsza od kanałów ogólnopolskich jak TVP, Polsat czy TVN. Zazwyczaj ceny rozpoczynają się od około 300 złotych, natomiast kończą na 4000 złotych za 30 sekund spotu.

4) Co wpływa na koszt reklamy?

Koszt związany z reklamą telewizyjną jest zależny od wielu czynników, dlatego przy jego szacowaniu trudno często jednoznacznie wskazać, ile wyniesie on końcowo.

Wśród czynników wpływających na koszt reklamy znajdują się:

  • Kanał telewizyjny – najwięcej kosztuje reklama w telewizjach ogólnopolskich, natomiast mniej w telewizjach regionalnych i tematycznych.
  • Pora emisji – najczęściej wyższy koszt emisji reklamy dotyczy godzin wieczornych, gdy przed telewizorami zasiada więcej osób, natomiast najtańsza jest reklama rano.
  • Programy telewizyjne – duże znaczenie mają także programy przy blokach reklamowych i ich popularność wśród widzów.
  • Częstotliwość emisji – liczba zamówionych spotów reklamowych.
  • Rabaty – nowi, stali klienci, klienci zamawiający większą liczbę spotów, przedstawiciele określonych branż mogą liczyć na dodatkowe obniżki.
  • Produkcja spotów reklamowych – koszty związane ze stworzeniem reklamy na potrzeby TV.

5) Jak wygląda produkcja spotów reklamowych?

Aby można było wyemitować reklamę w telewizji, konieczna jest produkcja spotów reklamowych, na którą składa się wiele czynności oraz kosztów.

Przed rozpoczęciem produkcji przeprowadza się badania rynkowe, przygotowuje się scenariusz reklamy, dobiera się jej typ, formę, aktorów, lektorów, tworzy się slogany reklamowe.

Sama produkcja składa się z przygotowania materiałów filmowych, animacji, nagrań lektorskich i dźwiękowych, które następnie montowane są w całość.

Gotowa reklama jest następnie przekazywana do telewizji, w której ma być emitowana wraz z uzgodnieniami dotyczącymi czasu i częstotliwości jej emisji.

640 360 Wiadomość